OOZ Celje : Ugodnosti kartica Mozaik podjetnih

Tiskalnik

Ugodnosti
Mozaik podjetnih - ugodnosti

OOZ CELJE

Izterjava denarnih terjatev - administrativna pomoč pri pripravi predloga za izvršbo
Brezplačni seminarji, delavnice, tečaji
Nižja cena vseh izobraževanj za člane (popust od 30 % do 70 %)
Brezplačen najem dvorane za posamezne dogodke
Brezplačno mesečno glasilo Informacije
50 % popust pri oglaševanju v glasilu Informacije
Sofinanciranje strokovnih izobraževanj in strokovnih ekskurzij za člane sekcij
Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice (promocijski material – letaki ipd.)
Kritje stroškov najema razstavnega prostora (osnovna ureditev) za skupinski nastop članov OOZ v primeru zadostnega interesa (MOS)
Sofinanciranje udeležbe na družabnih srečanjih

 

OOZ Celje - nepremičnine in storitve d.o.o.

Možnost najema stanovanj po neprofitnih najemninah v lastnih večstanovanjskih objektih na različnih lokacijah Mestne občine Celje ter občin Vojnik in Štore za delavce, ki so zaposleni pri članih OOZ Celje, in za člane OOZ Celje

 

OOZ Celje in zunanji svetovalci

Individualno brezplačno specialistično davčno svetovanje (Verbajs d.o.o.)
Individualno brezplačno specialistično pravno svetovanje in svetovanje s področja delovnih razmerjih (Odvetnik Marko Meznarič)
Člani zbornice lahko v koledarskem letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega svetovanja navedenih svetovalcev.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Zavarovalnica Adriatic Slovenica

Zavarovanje DZZ (dopolnilno zdravstveno zavarovanje), nezgodno zavarovanje ter zavarovanje težkih bolezni in operacij lahko po ugodnejših pogojih sklenejo: podjetniki - člani OOZ Celje in njihovi ožji družinski člani ter njihovi zaposleni 

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Terme Dobrna

UGODNOSTI TERMALNEGA CENTRA

25 % popust na kopeli v hotelu Vita in Zdraviliškem domu,
25 % popust na kopanje in savnanje v bazenih Hotela Vita (od ponedeljka do četrtka),
15 % popust na kopanje in savnanje v bazenih Hotela Vita (od petka do nedelje).
 

Popuste v Termah Dobrna d.d. lahko koristite ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih

Več na spletni strani: http://www.terme-dobrna.si 

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Agencija NERA, poslovne storitve, računovodstvo in nepremičnine d.o.o., Celje

99 % popust pri enem svetovanju (1 ura) glede finančnega prestrukturiranja poslovanja podjetij in s.p. - ohranitev zdravih jeder
10 %  popust pri izdelavi Poročila o ugotavljanju (ne)solventnosti  skladno s 14. členom ZFPPIPP
10 % popust na storitve izvedbe prisilne poravnave za mala podjetja in poenostavljene prisilne poravnave za mikro podjetja in s.p. skladno z novimi določili ZFPPIPP, katera veljajo od 15.8.2013 dalje. Poenostavljena prisilna poravnava je bistveno cenejša od klasične prisilne poravnave
10 % popust pri izdelavi Poročila o finančnem položaju o poslovanju dolžnika in Načrta finančnega prestrukturiranja  v postopku prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave
10 % popust na izdelavo Poslovnega načrta ali Investicijskega programa
10 % popust na računovodske storitve za d.o.o. in s.p.
99 % popust pri enem svetovanju (1 ura) glede možnosti pridobitve nepovratnih sredstev

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na zbornici.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Agencija Ave, Alenka Vodončnik s.p., Celje

1 brezplačno svetovanje o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev
10 % popust na poslovne storitve povezane z izdelavo investicijske dokumentacije (poslovni načrt, investicijski program)
10 % popust pri izdelavi prijave na odprt javni razpis
15 % popust na vse jezikovne programe pri vpisu v  vsaj eno stopnjo

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na zbornici.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Davčno svetovanje Verbajs d.o.o., Litija

50 % popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, ki ga naroči podjetnik, ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja na OOZ Celje (zapišejo se ugotovitve in rešitve problema)
10 % popust pri svetovanju in vodenju celotnega postopka prenosa podjetja s. p. na prevzemno kapitalsko družbo, vključno z izdelavo dokumentov 
15 % popust pri svetovanju s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig
10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na zbornici.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Hranilnica Lon d.d. Kranj, Poslovna enota Celje

Podjetniški paket:     
•    vodenje poslovnega računa 4,10 EUR
•    vodenje elektronske banke Poslovni eLON 1,30 EUR
•    interni elektronski nalogi brezplačno
•    eksterni elektronski nalogi 0,35 EUR
•    prilivi (eksterni in interni) na poslovni račun komitenta brezplačno
•    brezplačno vodenje računa 12 mesecev*              
•    brezplačna pristopnina na elektronsko banko Poslovni eLON
•    60 % nižji stroški odobritve prvega limita ali kredita
•    dodatek 0,15 odst. točke k obrestni meri pri sklenitvi prvega depozita
 * ugodnost velja za nove komitente, ki pri hranilnici še nimajo predhodno odprtega poslovnega računa.         

Paket velja za imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ne glede na pravno obliko ali letni promet (prihodke). Paket velja tudi za novonastala podjetja in samostojne podjetnike.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10 % popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale storitve medicine dela in športa.

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Racio razvoj d.o.o. Celje

  • brezplačno uvodno svetovanje o kadrovskem področju
  • 10 % popust na storitve svetovanja pri selekciji kadra
  • 15% popust na storitve usposabljanja
  • 10 % popust na storitve izdelave pravilnikov
  • 15 % popust na projekte s kadrovskega področja
Mozaik podjetnih - ugodnosti

Rdeči križ Slovenije Območno združenje Celje

  • 10% popust na izobraževanje in izpit iz prve pomoči za gospodarske in negospodarske družbe


Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Kova, d.o.o.

- 10 % popust na poslovne storitve        

VARNOST PRI DELU: izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, izjava o varnosti z oceno tveganja, usposabljanje, periodični pregledi, meritve, svetovanje …

VARSTVO OKOLJA: izdelava strokovnih ocen in modelov, določitev merilnih mest in vplivnih območij za emisije, strokovna pomoč …

POŽARNA VARNOST: študije, zasnova in izkaz požarne varnosti, ocena požarne ogroženosti, izvajanje strokovnih nalog požarnega varstva, vzdrževanje, dobava in montaža gasilnikov, svetovanje …

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Drugi svet d.o.o.

15 % popust na izdelavo enostavne spletne  strani na vnaprej izbrani grafični predlogi, primerni za manjše obrtnike. Želeno obliko si izberete na strani http://drugisvet.net/ (redna cena 325 eur + ddv)

20% popust na izdelavo moderne in napredne spletne strani po naročilu (redna cena 500 eur + ddv in več odvisno od želja)

30% popust na gostovanje spletne strani na našem strežniku za 1 domeno, 1gb prostora, 1 mysql baza, neomejeno št. poddomen (redna cena 100 eur + ddv)  + ob izdelavi spletne strani prvo leto gratis!

30 % popust na gostovanje e-poštnih predalov na našem strežniku + ob izdelavi spletne strani prvo leto gratis osnovni paket! Redne cene: 

  • OSNOVNI PAKET: 20 eur + ddv na leto: 1 domena, 1 gb prostora, neomejeno število e-poštnih predalov + administracija za odpiranje e-poštnih predalov, dodeljevanje gesel, preusmeritev in odzivnikov odsotnosti .
  • 60 eur + ddv na leto: 1 domena, 3 gb prostora, neomejeno število e-poštnih predalov + administracija za odpiranje e-poštnih predalov, dodeljevanje gesel, preusmeritev in odzivnikov odsotnosti
  • 125 eur + ddv na leto: 1 domena, 10 gb prostora, neomejeno število e-poštnih predalov + administracija za odpiranje e-poštnih predalov, dodeljevanje gesel, preusmeritev in odzivnikov odsotnosti

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.