OOZ Ljubljana Center : Ugodnosti kartica Mozaik podjetnih

Tiskalnik

Ugodnosti
Mozaik podjetnih - ugodnosti

Sofinanciranje jezikovnih tečajev
Sofinanciranje računalniških tečajev
Sofinanciranje usposabljanja z izpitom iz varstva pri delu in požarnega varstva
Sofinanciranje tečaja za prvo pomoč na delovnem mestu
Brezplačni računovodski posveti in delavnice
Sofinanciranje razstavljalcev na Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu
Brezplačna novoletna prireditev za otroke naših članov