OOZ Sevnica : Ugodnosti kartica Mozaik podjetnih

Tiskalnik

Ugodnosti
Mozaik podjetnih - ugodnosti

Posavc d.o.o.

25 % popust na storitev izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja
25 % popust na storitev usposabljanja iz varnosti pri delu in varstva pred požarom
25 % popust na preglede strojev in naprav
25 % popust na ostale storitve s področja VPD IN VPP

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Sava avto d.o.o.

15 % popust pri ceni tehničnega pregleda  za tovorna vozila in vozila za prevoz oseb
15 % popust na storitev pregleda tahografa
15 % popust na ceno ure popravila tovornih vozil, traktorjev, delovnih strojev in vozil za prevoz oseb
15 % popust na ceno ure popravila osebnih vozil registriranih na podjetje ali s.p.
25 % popusta na montažo tovornih pnevmatik ob nakupu gum v podjetju Sava avto d.o.o.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Zavod KŠTM Sevnica

Reklamno oglaševanje v Grajskih novicah:

15% popust za enkratno objavo
25% popust za polletne objave
40% popust za letne objave

 

Notar Groboljšek Zdravko

10 % popust na vse storitve notarske pisarne

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Aristotel, Zdravstveni center d.o.o.

10 % popust pri ceni predhodnega preventivnega zdravstvenega pregleda
10 % popust pri ceni obdobnega preventivnega zdravstvenega pregleda

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Medicinski center Željko Halapija d.o.o.

10 % popust pri ceni obdobnega preventivnega zdravstvenega pregleda