OOZ Žalec : Ugodnosti kartica Mozaik podjetnih

Tiskalnik

Ugodnosti
Mozaik podjetnih - ugodnosti

OOZ Žalec

Sofinanciranje oziroma povračilo dela stroškov v višini od 33 % do 100 % za strokovna izobraževanja in strokovne ekskurzije za člane Sklada za izobraževanje pri OOZ_ZZG Žalec
Štipendiranje deficitarnih poklicev

Organizacija brezplačnih seminarjev

Popust pri oglaševanju v mesečnem glasilu in brezplačni mali oglasi

Brezplačna strokovna pomoč in poslovne storitve s področja delovnih razmerij (pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o delu, določitev letnega dopusta, postopki pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi,…) ter s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Brezplačno davčno, poslovno in pravno svetovanje

Brezplačna pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Ugodni najemi prostorov (predavalnica s 50 sedeži)