Črnomelj
Naslov: Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj

Telefon: +386 7 305 13 18
Predsednik: Stanislav Malerič
Sekretarka: Tatjana Aupič

e-Naslov: tatjana.aupic@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-crnomelj.si

Ugodnosti

OOZ ČRNOMELJ

Redna mesečna obvestila z informacijami, ki jih potrebujejo pri svojem poslovanju
Občasna obvestila po dejavnostih

Kot VEM točka izvajamo brezplačne registracijske postopke v Poslovni register Slovenije, davčni register
Pomoč pri izpolnjevanju raznih prijav, pošiljanje popolnih vlog na oddelek za licence pri ozs, prijave NPK
Brezplačno individualno generalistično  svetovanje na vseh področjih
Brezplačno udeležbo na vseh enodnevnih predavanjih, seminarjih, ki jih organiziramo iz davčnega, delovnopravnega področja, področja posamezne dejavnosti. Sofinanciranje daljših tečajev v višini do 50 % (tuji jeziki, računalniški, …)
Vsem članom s plačano članarino plačamo izpit iz varstva pri delu
Za gostince enkrat letno organiziramo brezplačno izobraževanje na temo HACCP, kritje stroškov organizacije tradicionalnega srečanja gostincev
Za prevoznike brezplačno organiziramo redno letno usposabljanje v zvezi s podaljšanjem kode 95
Stroške organizacije letnega zbora članov, kjer jim podamo poročilo o delu v preteklem letu s podelitvijo priznanj za jubilejno dobo dela v obrti in podjetništvu
Brezplačna promocija v katalogu članov
Brezplačna predstavitev na skupnem razstavnem prostoru v okviru MOS v celju
Brezplačna predstavitev na razstavnem prostoru v okviru »Karlovačkega sajma«
Brezplačna udeležba na strokovnih ekskurzijah na oglede sejmov v Sloveniji (skupni prevoz plača zbornica v celoti, vstopnico in kosilo do višine 30 €)
Sofinanciranje 3-dnevne strokovne ekskurzije, ki jo organiziramo v jesenskem času za vse člane zbornice
Sofinanciranje stroškov skupne udeležbe  na Športnih igrah obrtnikov Slovenije,  zbornica članu krije strošek prijavnine največ do višine 20 € in strošek skupnega prevoza (npr. Zimske športne igre v Mariboru)

Zavod za zaposlovanje, OE Novo mesto
Brezplačna predstavitev na zaposlitvenem sejmu

 

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024