Ilirska Bistrica
Naslov: Bazoviška 13, 6250 Ilirska Bistrica

Telefon: +386 5 710 03 60
Predsednik: Janez Rojc
Sekretarka: Alenka Volk Penko

e-Naslov: alenka.volk@ozs.si

Ugodnosti

OOZ ILIRSKA BISTRICA
Več kot 30% popust pri storitvah OOZ Ilirska Bistrica (izdelava poslovnih načrtov, plačilni promet, izobraževanje, administrativna dela itd.)

Cenejše koriščenje počitniške kapacitete (počitniška hišica na Sviščakih)
Cenejše vodenje evidenc za »pavšaliste«
Brezplačna izdelava listin za asignacije, cesije, kompenzacije
Brezplačna pomoč pri  e-izvršbi na podlagi verodostojne listine
Brezplačna pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Brezplačna pomoč pri urejanju zadev s področja delovnih razmerij  (pogodba o zaposlitvi, zaposlovanje tujcev, določitev letnega dopusta, redne odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov, pogodbe o delu, avtorske pogodbe, e-storitve za delodajalce na podlagi Pravilnika o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom…)
Turistično promocijski center d.o.o. Ankaran
30% popust pri oglaševanju v Primorsko-notranjskem oglasniku (izhaja 4x letno, naklada 70.000 izvodov)
15% popust pri oglaševanju v časopisu Snežnik (izhaja 1x mesečno, naklada 15.000 izvodov)

 

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024