Jesenice
Naslov: Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice

Telefon: 386 4 583 34 50
Predsednik: Niki Zima
Sekretarka: Andreja Štrekelj

e-Naslov: andreja.strekelj@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-jesenice.si

Ugodnosti

1. SVETOVANJE
- Brezplačno svetovanje s področja delovne zakonodaje, davčne zakonodaje, statusnega prava, opravljanja storitev v tujini 

2. IZOBRAŽEVANJE
- Brezplačno izobraževanje s področja varstva pri delu in HACCP (za eno oseb pri članu) ostali popust
- Nižje cene izobraževanj na seminarjih s področja davkov, delovne zakonodaje, pokojninske zakonodaje, usposabljanja voznikov (popust od 40 % do 70 %)

3. PROMOCIJA
- Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice (letaki, zgibanke, vizitke ipd.)
- Oglaševanje v mesečnih Obvestilih (popust 60 %)
- Organizacija sodelovanja članov na sejmih doma in v tujini v okviru OOZ Jesenice (popust 50 %) 

4. PRIPRAVA IN IZDELAVA OBRAZCEV IN POGODB
SLOVENIJA
- Brezplačno svetovanje in vsi postopki v eVEM portalu (vpis v Poslovni register Slovenije (PRS), sodni register, davčni register, prijava socialnih zavarovanj, spremembe v PRS, izbris iz PRS, prijava delavcev v zdravstveno zavarovanje)
- Priprava in oddaja obrazcev preko eDavkov (obračun socialnih prispevkov za zavezance, REK obrazci, DDV obrazci, davčna napoved, vodenje evidenc in izdelava napovedi za »normirance«) (popust od 50 % do 70 %)
- Priprava in izdelava eIzvršbe (popust 50 %)
- Priprava in izdelava pogodb za zaposlovanje, sporazuma o prenehanju dela, pogodb za občasno in začasno delo upokojencev, podjemne pogodbe (popust 60 %)

TUJINA
- Brezplačna vloga za izdajo EU potrdila
- Priprava in prijava storitev za delo v Avstriji (60 % popust)
- Prijava ostalih obrazcev (ZKO3, BUAK, DAVČNI) za delo v Avstriji (50 % popust) 

5. NAJEM SEJNE SOBE do 30 oseb (50 % popust) 

6. OSTALE UGODNOSTI
- Ugodnejše obrestne mere za posojila
- Novoletna obdaritev otrok članov, zaposlenih pri članih
 Srečanje upokojenih obrtnikov
- Gledališka predstava za člane

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024