Kamnik
Naslov: Tomšičeva 11, 1240 Kamnik

Telefon: +386 1 839 17 38
Predsednik: Tomaž Sodnik
Sekretar: Barbara Jančar Rozman

e-Naslov: ooz.kamnik@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-kamnik.si

Ugodnosti

OOZ KAMNIK
Sofinanciranje stroškov razstavljanja na sejmih in razstavah v višini 50 % dejanske vrednosti računa organizatorja oziroma največ do višine 250 EUR letno

50% popust pri izobraževanju, tečajih, strokovnih ekskurzijah…
Popusti pri letovanju v počitniških  kapacitetah (Simon zaliv, Kranjska gora, Terme Čatež)
Brezplačna predstavitev člana v internem glasilu

 

DATA-Z, Mirjana Zejnelagič
Enourno brezplačno svetovanje (na mesec) na področju vodenja poslovnih knjig, davčne zakonodaje, finance
 
Jerman Andreja s.p.
Enourno brezplačno svetovanje (na mesec) na področju vodenja poslovnih knjig
 
Raček d.o.o.
Enourno brezplčano svetovanje (na mesec) za področje - poslovni načrti, delovna  dovoljenja za tujce, računovodsko poslovanje
 
Kontos d.o.o.
Enourno brezplačno svetovanje (na mesec)  na področju knjigovodstva, finančnih storitev in svetovanja
 
VAREKA, Anita Jenko s.p.
Enourno brezplačno svetovanje (na mesec) na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
 

Odvetnik Ksaver Logar
Steletova cesta 8a, 1241 Kamnik, tel.št.: 01/831-09-60, e-naslov: info@odv-logar.si
Enourno brezplačno svetovanje mesečno s področja gospodarskega, civilnega, delovnega, stvarnega, izvršilnega, stečajnega in upravnega prava.

Pirma d.o.o.
Enourno brezplačno svetovanje (na mesec) na področje enostavnega in dvostavnega knjigovodstva, davka na dodano vrednost in drugi davki

RAČUNOVODSTVO EPSILON d.o.o.
Steletova cesta 8a, 1241 Kamnik
Enourno brezplačno svetovanje mesečno s področja vodenja poslovnih knjig, davčne zakonodaje in financ
 

DEANOVA, Poslovna enota Kamnik, Sabina Zavrl s.p.

Enourno brezplačno svetovanje mesečno s področja knjigovodstva, računovodstva in druga poslovna svetovanja

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024