Ljubljana Vič
Naslov: Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 200 52 50
Predsednik: Tilen Petrič
Sekretar: Peter Grabner

e-Naslov: peter.grabner@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-ljvic.si/

Ugodnosti

OOZ LJUBLJANA VIČ
Sofinanciranje tečajev in seminarjev s področja računovodstva in knjigovodstva
Brezplačen tečaj za nosilca dejavnosti (ena oseba) iz varstva pri delu
50% popust pri tečajih tujih jezikov
50% popust pri delavnicah in seminarjih s področja računovodstva in davčne zakonodaje
50% popust pri računalniških tečajih
40% popust pri najemu dvoran in predavalnic v Podjetniškem centru VIČ
Subvencionirana obrestna mera za kratkoročne kredite (NLB d.d., SKB banka d.d.)
Popust pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi plačilnih list
Brezplačni mali oglasi in popust pri oglaševanju v reviji Naša pot
Brezplačna predstavitev v reviji Naša pot
Subvencioniranje predstavitve in ogleda strokovnih sejmov
(Do ugodnosti so upravičeni tisti člani, ki so uporabniki dodatnih storitev, ki jih OOZ Ljubljana Vič izvaja tako,
da jim zaračunava mesečno članarino OOZ Ljubljana VIč)

 
Marija Mrak, univ. dip. iur.
Brezplačno individualno svetovanje s področja delovnopravne zakonodaje (20 minut)
 
Dušan Bavec, specialistični svetovalec OZS
Brezplačno individualno svetovanje s področja pokojninske zakonodaje (20 minut)
 
Sandi Mrvar, davčno in pravno svetovalnje d.o.o.
Brezplačno individualno svetovanje s področja stečajnih postopkov in postokov prisilne poravnave (insolventni prostopki) - 20 minut
 
Lidija Turk, odvetnica
Brezplačno individualno svetovanje s področja gospodarskega prava (20 minut)
 
©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024