Metlika
Naslov: Partizanski trg 5, 8330 Metlika

Telefon: +386 7 305 81 42
Predsednik: Miran Križan
Sekretarka: Jožica Bajuk

e-Naslov: jozica.bajuk@ozs.si

Ugodnosti

OOZ METLIKA

Brezplačno individualno generalistično svetovanje na vseh področjih
Brezplačna pomoč pri izpolnjevanju raznih prijav, vlog, obrazcev ipd.
Brezplačna udeležba na vseh enodnevnih predavanjih in seminarjih s področja davčne zakonodaje, delovnih razmerij in drugih aktualnih tem
Brezplačen tečaj iz varstva pri delu in požarnega varstva
Brezplačno redno usposabljanje za voznike za podaljšanje EU kode
Brezplačno izobraževanje za gostince in živilce s področja HACCP-a
Sofinanciranje tečajev (tuji jeziki, računalniški ipd.)
Sofinanciranje organiziranih ogledov strokovnih dogodkov v Sloveniji
Brezplačna predstavitev na razstavnem prostoru v okviru Vinske vigredi v Metliki
Brezplačna predstavitev na skupnem razstavnem prostoru na Mednarodnem obrtnem sejmu - MOS v Celju
Brezplačna promocija v skupni zgibanki »Vsi naši člani«
Organizacija in financiranje letnega zbora obrtnikov s podelitvijo priznanj za jubilejno dobo opravljanja dejavnosti
Brezplačna uporaba predavalnice OOZ Metlika (1 x letno)
Sofinanciranje 3-dnevne strokovne ekskurzije v tujino
Sofinanciranje stroškov skupne udeležbe na športnih igrah obrtnikov
Sofinanciranje stroškov tradicionalnega novoletnega regijskega srečanja gostincev
Mesečna obvestila z aktualnimi informacijami vsak mesec do 10. v mesecu
Občasna dodatna obvestila po dejavnostih

Zavod za zaposlovanje, OE Novo mesto
Brezplačna predstavitev na zaposlitvenem sejmu (v Črnomlju)

 

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024