Piran
Naslov: Lucija, Liminjanska 96, 6320 Portorož

Telefon: +386 5 677 09 91
Predsednik: Pavel Lovrečič
Sekretarka: Lidija Srša Janušič

e-Naslov: lidija.srsa@ozs.si

Ugodnosti

OOZ PIRAN
Sofinanciranje oziroma povračilo stroškov izobraževanj in specialističnih svetovanj v višini 300 EUR na leto

Najem ugodnejših kreditov s subvencioniranjem obrestne mere
Brezplačna promocija v okviru tiskanega kataloga članov - objava kontaktnih podatkov in dejavnosti članov
Brezplačna promocija članov v okviru prostorov OOZ Piran (reklame, letaki, vizitke, objava akcij..)
Cenejši najem sejne dvorane OOZ Piran
Cenejše koriščenje počitniške kapacitete (apartma v Šmarjeških Toplicah)
Novoletna obdaritev otrok članov

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024