Postojna
Naslov: Jenkova 1, 6230 Postojna

Telefon: +386 5 726 17 20
Predsednik: Franci Šemrl
Sekretar: Irena Dolgan

e-Naslov: irena.dolgan@ozs.si
Tiskalnik

Ugodnosti
Mozaik podjetnih - ugodnosti

OOZ Postojna

Cenejša promocija članov v tiskanem glasilu – reklamni oglasi
Brezplačni seminarji in izobraževanja (davki, pokojninska zakonodaja, delovna zakonodaja, usposabljanje voznikov, tečaj prve pomoči …)
Sofinanciranje stroškov strokovnih ekskurzij
Sofinanciranje vstopnic za razne strokovne prireditve in sejme

 

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Banka Koper

Sofinanciranje obrestne mere za kratkoročni kredit za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
(krediti odobreni članom OOZ Potojna se obrestujejo po 2,80% letni obrestni meri, zbornica sofinancira+E21 obresti do letne obrestne mere 4,90%)

Banka Koper d.d. nudi članom OOZ Postojna ugodnejše pogoje poslovanja pri uporabi nekaterih bančnih storitev:

1. Članom OOZ, ki na novo postanejo komitenti Banke, se ob odprtju transakcijskega računa ponudijo ugodnosti iz veljavnih paketov dobrodošlice.

2. Ob sklenitvi novega posla so vsi člani OOZ (tako novi kot obstoječi komitenti Banke) deležni še dodatnih ugodnosti:

a) za poslovne namene
• financiranje (velja za vse vrste kreditov in kreditnih linij iz redne bančne ponudbe): vsakokrat veljavna izhodiščna – najnižja obrestna mera po Sklepu o obrestnih merah Banke  in vsakokrat veljavna minimalna nadomestila po Tarifi Banke,
• garancije in akreditivi: vsakokrat veljavna minimalna nadomestila po Tarifi Banke,
• vezani depoziti: 0,1 odstotne točke višja obrestna mera od vsakokrat veljavne določene po Sklepu o obrestnih merah Banke.

b) za osebne namene (velja za nosilca dejavnosti oz. zakonitega zastopnika in njegove ožje družinske člane)
• potrošniški krediti, stanovanjski krediti in limiti na računih: 50% nižje nadomestilo za obdelavo zahtevka kot je določeno po Tarifi Banke,
• vezani depoziti: 0,1 odstotne točke višja obrestna mera od vsakokrat veljavne določene po Sklepu o obrestnih merah Banke.

Navedeni pogoji veljajo do spremembe ali preklica ponudbe.

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024