Škofja Loka
Naslov: Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka

Telefon: +386 4 506 02 00
Predsednik: Milan Hafner
Sekretarka: Petra Dolenc

e-Naslov: petra.dolenc@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-skofjaloka.si

Ugodnosti

OOZ ŠKOFJA LOKA
Sofinanciranje individualnih razstavljanj na sejmih v višini 25% oziroma največ 300 EUR bruto

Sofinanciranje individualnih izobraževanj v višini 25% oziroma največ 200 EUR bruto
Kritje stroškov najema razstavnega prostora (osnovna ureditev) za skupinski nastop članov OOZ v primeru zadostnega interesa (MOS, LOS)
Brezplačno vlaganje e-izvršb
Brezplačna priprava vloge za opravljanje storitev v tujini, prevod in sodna overitev dokumentov po ugodnejših cenah
Brezplačen 2-urni najem male in velike sejne sobe OOZ
Brezplačni mesečnik Informator in glasilo Loška obrt (izhaja 3x letno)
Možnost oglaševanja članov v Informatorju in Loški obrti po nižjih cenah (50% popust)
Brezplačna ali sofinancirana udeležba na družabnih srečanjih (Prvenstvo v veleslalomu, Obrtniški pohod in piknik, Obrtniški ples, Gledališka predstava, Božično-novoletni koncert)
Brezplačna udeležba na izobraževalnih dogodkih in brezplačna predstavitev članov na tržnici - Teden obrti in podjetništva na Loškem s Podjetniško tržnico
Prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v Centru DUO Škofja Loka brez zaračunane provizije
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana in Gorenjska banka d.d. Kranj
Sofinanciranje obrestne mere kratkoročnih kreditov
 
Kreditna shema pri Razvojni agenciji Sora d.o.o.
Kratkoročni in dolgoročni krediti
 
Mekon Loka d.o.o.
Organizacija jezikovnih tečajev  po ugodnih cenah (cena 30-urnega jezikovnega tečaja znaša 86 EUR bruto/osebo)
Organizacija in sofinanciranje tečajev računalništva
 

        

Rdeči križ Slovenije, OE Škofja Loka
Usposabljanje iz prve pomoči po ugodnejših cenah za člane OOZ


 
Aspekt Jože Prezl s.p.
Usposabljanja z izpitom iz varstva pri delu in varstva pred požarom po ugodnejših cenah (za člane 18 EUR bruto), ki potekajo na OOZ
 

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024