Slovenske Konjice
Naslov: Celjska cesta 2, 3210 Slovenske Konjice

Telefon: +386 3 757 27 50
Predsednik: Ivan Furman
Sekretarka: Saška Golež

e-Naslov: saska.golez@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-konjice.si

Ugodnosti

OOZ SLOVENSKE KONJICE
Brezplačne delavnice, seminarji in tečaji (oziroma z minimalno kotizacijo)

Brezplačna prijava terjatev v postopku prisilne poravnave/stečaja
Brezplačna prijava dela na višini in vodenje evidenc
Možnost ugodnejšega nakupa kopalnih kart in rekreacije  (Terme Zreče, Terme Ptuj)
Ugoden najem apartmaja v Moravskih toplicah

OOZ Slovenske Konjice in zunanji sodelavci
Brezplačno individualno svetovanje s pravnega področja (0,5 ure enkrat na leto)
Brezplačno individualno svetovanje s področja davkov (0,5 ure enkrat na leto)
Pomoč pri postopku zaposlitve delavca  in pri  postopku prenehanja pogodbe o zaposlitvi
OOZ Slovenske konjice v sodelovanju z bankami
Nudenje kratkoročnih kreditov s  sofinancirano  obrestno mero
 
ZD Slovenske Konjice, Lara Med d.o.o., Zreče
10 % popust pri preventivnih zdravstvenih pregledih
 

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024