Vrhnika
Naslov: Tržaška 8a, 1360 Vrhnika

Telefon: +386 1 755 77 40
GSM: 051 619 215
Predsednik: Simon Hlebec
Sekretarka: Adela Cankar

e-Naslov: adela.cankar@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-vrhnika.si

Ugodnosti

OOZ VRHNIKA
Brezplačni seminar in tečaj varstva pri delu in varstva pred požarom

Brezplačni seminar za sestavo davčnega obračuna in letnega poročila
Brezplačni ali subvencionirani seminarji ob spremembi predpisov (DDV, ZDR, davki...)
Sofinanciranje stroškov izobraževanj
Sofinanciranje stroškov strokovnih ekskurzij v organizaciji OOZ
Izvajanje e-izvršb
Cenejša promocija članov v tiskanem glasilu – reklamni oglasi
Cenejši najem dvorane v OOZ Vrhnika
Brezplačna promocija članov v prostorih OOZ (reklame, plakati, vizitke...)

 

 

 

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024