Žalec
Naslov: Levstikova 2, 3310 Žalec

Telefon: +386 3 712 05 00
Predsednik: Marko Učakar
Direktorica: Barbara Mesarec Jakopič

e-Naslov: barbara.mesarec@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-zalec.si
Tiskalnik

Ugodnosti
Mozaik podjetnih - ugodnosti

OOZ Žalec

Sofinanciranje oziroma povračilo dela stroškov v višini od 33 % do 100 % za strokovna izobraževanja in strokovne ekskurzije za člane Sklada za izobraževanje pri OOZ_ZZG Žalec
Štipendiranje deficitarnih poklicev

Organizacija brezplačnih seminarjev

Popust pri oglaševanju v mesečnem glasilu in brezplačni mali oglasi

Brezplačna strokovna pomoč in poslovne storitve s področja delovnih razmerij (pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o delu, določitev letnega dopusta, postopki pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi,…) ter s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Brezplačno davčno, poslovno in pravno svetovanje

Brezplačna pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Ugodni najemi prostorov (predavalnica s 50 sedeži)

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024